Bli entreprenör på dina villkor

Idag är det inte längre möjligt att bygga ett framgångsrikt kunskapsföretag med enbart en ägare. Stora företag med anonyma ägare får svårare att attrahera duktiga medarbetare. Fler måste få äga, men ägandet måste finnas i olika former och på olika nivåer i verksamheten.

Det traditionella partnerupplägget med ett begränsat antal personer som efter många års hårt arbete får 2-3 % av hela företag fungerar inte heller speciellt bra idag. Ägandet måste anpassas till individens preferenser när det gäller risk, arbetsinsats, arbetsuppgifter och långsiktighet. Några vill äga lite av mycket, andra mycket av lite. Några kommer in med egna kunder, en del kan betala för sitt delägande medan andra är beredda att arbeta till reducerad lön.

Hos oss får du som är beredd att ta det extra ansvar som det innebär att vara ägare chansen att skapa ett upplägg på dina villkor.

Huvudägare

Casten von Otter är huvudägare i de flesta av bolagen. Han är en mycket erfaren entreprenör som säkerställer kontinuitet och samarbete i hela gruppens verksamhet. Han arbetar med att utveckla strategin, kunderbjudandet och entreprenörskapet i respektive bolag. En stark och engagerad huvudägare är bra för både kunder och medarbetare, men det räcker inte för att leverera på den nivå som vi strävar efter.

Besök Castens blogg
Castenvonotter.se

Operativa delägare

Varje verksamhetsområde drivs eller ska på sikt drivas som ett eget bolag av en eller flera operativa delägare. Du ska ha en stark drivkraft och lång erfarenhet inom ditt specialistområde. På så sätt säkrar Brain upp senior kompetens inom alla nyckelområden, vilket är positivt både för kunder och de andra bolagen i gruppen. För delägarna ger detta en möjlighet att utöva entreprenörskap inom sitt specialistområde inom ramen för ett större sammanhang. Entreprenöriell frihet i kombination med utvecklande samarbeten och en meningsfull tillhörighet.

Associerade partners

Arbeta i ditt egna bolag, men under något av Brains varumärken. Detta fungerar på samma sätt som en senior anställd eller en operativ delägare, men du åtnjuter en större frihet. Detta ägande passar bra i rollen som konsultförmedlare för våra interimstjänster.

Interimskonsulter

Brain Competence hyr ut kvalificerade interimskonsulter inom ekonomi och redovisning och Brain Lön & HR hyr ut interimskonsulter inom lön och HR. De flesta av våra konsulter arbetar utifrån eget bolag. Det ger dig en större frihet att välja hur mycket du vill arbeta och samtidigt en större del av intäkterna.

Läs mer om interimskonsulter
Till Brain CompetenceTill Brain Lön & HR

Samarbetspartners

Som kunskapsföretag i framkant måste vi alltid sträva efter att hitta de bästa lösningarna för kunden. Det kan ibland kräva att vi söker utanför våra egna företag. Då samarbetar vi gärna med mindre bolag eller egenföretagare som är lika engagerade som vi i att göra det yttersta för att våra kunder ska bli nöjda. Vi har flera långsiktiga samarbeten med bl a systemkonsulter.

Intresserad av delägarskap eller samarbete?

Har du hög kompetens och stor erfarenhet inom något av våra specialistområden kombinerat med en stark drivkraft? Delar du dessutom våra kärnvärden och kanske till och med har kontakt med potentiella kunder? Kontakta då vår huvudägare Casten för ett möte om möjligheten att utvecklas som entreprenör hos oss.

Kontakta Casten von Otter
casten.vonotter@brainaccounting.se
070 881 26 40