Ekonomi, lön och HR för företag som kräver mer

För våra kunder är ekonomi, lön och HR några av de viktigaste funktionerna för bolagets utveckling och framgång. Därför är våra kunder noga med vilka de vill samarbeta med och vi är lika noga när vi väljer kunder. Vi vet att samarbetet fungerar allra bäst när vi har valt varandra.

Våra kunder är bl.a. tjänsteföretag, SaaS-bolag och handlande bolag med lagerhantering. De är ofta lite större eller snabbväxande företag som har behov av mer komplexa tjänster. Koncernredovisning, komponentavskrivning, lönekartläggning, projektredovisning, SaaS-metrics, HR-audit, systemimplementering och utländsk moms är exempel på sådant som vi hanterar varje dag.

Braingruppen består av flera nära samverkande företag som drivs av engagerade entreprenörer. Varje företag har sitt specialistområde som du kan läsa mer om nedan. Tillsammans erbjuder vi kvalificerad kompetens oavsett om du vill rekrytera, outsourca, söker en interimslösning eller behöver konsulthjälp att vässa den egna organisationen. Vi hjälper dig gärna att resonera fram den bästa lösningen.

Vad vi är bäst på

Våra verksamhetsområden

Brain Competence
Rekrytering och interim inom ekonomi
Vi arbetar enbart med ekonomer. Vi vet att branschkompetens är avgörande för att på djupet förstå kundens behov och kandidatens kompetens och göra perfekta matchningar varje gång. Man kan bara vara bäst på en sak. Vi är det på ekonomer. Vi har chefer och specialister för permanent anställning, tillfälliga vakanser eller för projektanställning i samband med t ex systemimplementation, företagsförvärv eller börsintroduktion.
Till Brain Competence
Brain Lön & HR
Outsourcing, interim och konsulttjänster
Vi har en passion för era medarbetare och deras betydelse för er framgång. För oss är lön och HR viktigt, utvecklande och roligt. Vi hjälper till med alla typer av personalfrågor från lönehantering och pensioner till anställningsavtal, personalpolicys och chefscoachning. Välj mellan en helt outsourcad funktion, enstaka tjänster eller att hyra in en av våra konsulter för längre eller kortare perioder.
Till Brain Lön & HR
Brain Accounting
En tänkande ekonomibyrå
Vi erbjuder kvalificerade ekonomi- och redovisningstjänster för medelstora eller växande tjänsteföretag. Vi tar över där den traditionella byrån inte längre räcker till. Ni får en helhetslösning för säker och effektiv redovisning och ett ordentligt ekonomiskt beslutsunderlag varje månad. Ni får ekonomin precis så pappersfri, digital och automatiserad som ni vill. Bättre ekonomisk kontroll ger alltid högre lönsamhet. Det kan vi bidra till.
Till Brain Accounting